Oblastní turistické odznaky

Naše oblastní turistické odznaky

 • OTO Cestami spisovatelů
 • OTO Krajem tří řek
 • OTO Krkonoše
 • TTO Křížem krážem královskými věnnými městy
 • OTO Podkrkonoší 
 • OTO Po stopách bojů 1866
 • OTO Vrchy a hory severovýchodních Čech
 • OTO Sv.Jan Nepomucký v severovýchodních Čechách a Dolním Slezsku
 • Záznamník Bohuslaváci

Informace o jednotlivých odznacích jsou uvedeny v další části.

Všechny tyto odznaky (mimo záznamníku Bohuslaváci) se započítavají do plnění Českomoravského

turisty (ČMT), územní celek Čechy.

*********************************************************************************************************odznak OTO Cestami spisovateů**
 
Oblastní turistický odznak   Cestami spisovatelů
 
Podmínky plnění: navštívit všechna předepsaná místa v záznamníku
 

Předepsaná místa:

 • cesta bratří Čapků - Batňovice, Čapkova chata, Malé Svatoňovice, Pomezní

          boudy, Rýchorská  bouda,  Trutnov,  Úpice,  Velké Svatoňovice  a  Žaltman

 • cesta Boženy Němcové - Boušín, Červená Hora, Červený  Kostelec, Česká Skalice, Devět  křížů, Havlovice,

            Hořičky, Chvalkovice, Náchod, Olešnice u Červeného Kostelce, Ratibořice, Rtyně v Podkrkonoší, Rýzmburk,

         Slatina nad Úpou, Trubějov a Zlíč

 • cesta Aloise Jiráska - Broumov, Dobrošov, Hlavňov, Hronov, Hvězda, Jírova hora, Kramolná, Lipí, Machov,

            Nový Hrádek, Peklo, Police nad Metují, Skály, Turov, Velký Dřevíč, Zlíčko a Žďár nad Metují

Doba plnění: neomezená

Cena záznamníku: 20,- Kč + poštovné

Kontakt: Vladimír Škop, Petříkovice 34, 541 03 Trutnov 3

***************************************************************************************************odznak OTO Krajem tří řek********

Oblastní turistický odznak    Krajem tří řek

Podmínky plnění: plní se tři části: 1) řeka Labe

                                                   2) řeka Metuje

                                                   3) řeka Úpa

Pro splnění podmínek je potřeba u všech řek:

- navštívit pramen nebo jeho nejbližší okolí

- navštívit 8 volitelných míst na trase toku každé řeky

- navštívit soutok Labe s Úpou a Labe s Metují

Volitelná místa:

 • řeka Labe - Labská  studánka, Labská  bouda,  Labský  důl, Špindlerův  Mlýn, Labská  přehrada, Vrchlabí,

Kunčice nad Labem, Klášterská  Lhota, Hostinné, Nové  Zámky, Debrné, Les Království, Dvůr Králové nad Labem,

Žíreč, Kuks a Jaroměř - soutok s Úpou

 • řeka Metuje - Adršpašské skalní město, Teplické skalní město, Teplice nad Metují, Česká Metuje, Maršov

nad  Metují, Hronov, Náchod, Peklo, Nové  Město  nad  Metují, Krčín, Kavalírův  dub a Josefov - soutok s  Labem

 • řeka Úpa - Úpská  rašelina, Obří  důl, Pec  pod  Sněžkou, Velká  Úpa, Horní Maršov, Svoboda  nad  Úpou,

Mladé  Buky, Trutnov,  Poříčí,  Bohuslavice  nad  Úpou,  Suchovršice,  Úpice,  Havlovice,  Babiččino  údolí, Česká

Skalice, Zvole a Jaroměř - soutok s Labem

Doba plnění: neomezená

Cena záznamníku: 50,- Kč + poštovné

Kontakt: Vladimír Škop, Petříkovice 34, 541 03 Trutnov 3

***********************************************************************************************************

Oblastní turistický odznak    Krkonošeodznak OTO Krkonoše

Podmínky plnění: 

- navštívit 6 povinných míst

- navštívit 20 ze 30 volitelných míst na našem území

- navštívit 5 ze 13 míst na území Polska

A) Místa na našem území:

 • povinná - Labská  bouda  - pramen  Labe,  Mumlavský  vodopád,  Rýchory -  Rýchorská  bouda,  Sněžka,

          Špindlerův Mlýn - Svatý Petr a Vrchlabí

 • volitelná - Albeřice - Lysečiny, Benecko - Žalý, Bouda  Na  pláni, Černá  hora, Dvoračky, Harrachov - Nový

Svět, Horní  Malá  Úpa - Pomezní  boudy, Horní  Maršov, Horní  Mísečky, Jablonec  nad  Jizerou, Janské  Lázně - 

Hoffmanova  bouda,  Krakonošovo  údolí,  Labská,  Liščí  hora - Lyžařská  bouda - chalupa  Na  rozcestí, Lučiny -

Pražská a Kolínská bouda, Luční  bouda, Martinovka, Modrý důl, Obří důl, Paseky nad Jizerou, Pec  pod Sněžkou,

Rezek,  Rokytnice  nad  Jizerou, Strážné,  Špindlerova  a  Petrova  bouda,  Údolí  Bílého  Labe,  Vosecká  bouda, 

Výrovka, Vysoké nad Jizerou a Zlaté návrší - Krkonoš

B) Místa na polském území:

wodospad  Szklarki,  Bierutowice - kostel  Wang,  Karpacz,  Pielgrzymy,  chata  Na  Hali  Szrenickej,  chata  Pod

Sniezka,  chata  Odrodzenie,  chata  Pod  Labskim  Szczytem,  chata  Samotnia,  chata   Strzecha   Akademicka,

Sbobieszów - hrad Chojnik, Szrenica a wodospad Kamienczyka

Doba plnění: neomezená

Cena záznamníku: 40,- Kč + poštovné

Kontakt: Vladimír Škop, Petříkovice 34, 541 03 Trutnov 3

Poznámka: Jedná se o nový oblastní  turistický odznak ( nový záznamník, nové podmínky plnění, nový odznak ) 

vydaný v roce 1998. S původním odznakem, který vydávaly OV ČSTV Trutnov a Semily, nemá nic společného.

Při oddělení KČT od ČSTV jsme při dělení majetku od Trutnova dostali pouze odznaky, od Semil jsme nedostali

i přes několik  upomínek nic. Proto jsme se rozhodli  vydat nový  záznamník a na žádosti prvních  plnitelů tohoto 

záznamníků udělali k tomuto záznamníku i nový odznak.

Starší verze našeho záznamníku

Novější verze záznamníku ( od roku 2009 ) - podmínky plnění jsou stejné, změna pouze titulní stránky

***********************************************************************************************************odznak TTO Křížem krážem královskými věnnými městy

Tématický turistický odznak   

Křížem krážem královskými věnnými městy

Královská věnná města patří k nejkrásnějším a nejzajímavějším českým městům. Od po-

čátku 14.století je  čeští králové odkazovali svým manželkám. Věnná města byla zdrojem 

důchodů českých královen.

Podmínky plnění: celodenní návštěva alespoň šesti z devíti královských věnných měst

 • Královská věnná města: Dvůr  Králové  nad  Labem,  Hradec  Králové,  Chrudim,  Jaroměř,  Mělník,  Nový

Bydžov, Polička, Trutnov a Vysoké Mýto

Doba plnění: neomezená ( změna z původní doby omezené do 31.8.2007 ) !!!

Cena záznamníku: 20,- Kč + poštovné

Kontakt: Vladimír Škop, Petříkovice 34, 541 03 Trutnov 3

**************************************************************************************************odznak OTO Podkrkonoší*********

Oblastní turistický odznak   Podkrkonoší

 Podmínky plnění:

- účastnit se 3 akcí pořádaných odbory KČT v Podkrkonoší

- navštívit 30 ze 40 volitelných míst

Volitelná místa: Arnoštov,  Babí u Trutnova,  Bílá  Třemešná,  Bohuslavice  nad  Úpou, Bozkov, Bradlo, Břečtejn,

Byšičky,  Čertovy  hrady, Čížkovy  kameny, Dvůr  Králové  nad  Labem, Horní  Branná, Hořice, Hostinné, Jestřebí 

hory,  Jilemnice,  Kozinec,  Království,  Kuks,  Kumburk,  Lázně  Bělohrad,  Levín, Lomnice  nad  Popelkou,  Malé 

Svatoňovice,  Miletín,  Mříčná,  Nová  Paka,  Pecka,  Rtyně v Podkrkonoší,  Rudník,  Semily,  Trutnov,  Úbislavice,

Úpice, Velichovky, Vraní hory, Vlčice, Vrchlabí, Zvíčina a Žacléř

Doba plnění: neomezená

Cena záznamníku: 25,- Kč + poštovné

Kontakt: Vladimír Škop, Petříkovice 34, 541 03 Trutnov 3

***********************************************************************************************************

Oblastní turistický odznak   Po stopách bojů 1866odznak OTO Po stopách bojů 1866

Podmínky plnění: záznamník je rozdělen do 5 oblastí ( Hradecko, Náchodsko,

Trutnovsko, Jizerská část a ostatní místa v České republice a Slovensku - tato část

je pouze informativní a neplní se )

A) Hradecko:

 • povinná místa - naučná  stezka po centrálním  bojišti Chlum, naučná  stezka lesem Svíb a památník bitvy 

na Chlumu

 • volitelná místa ( návštěva 18 míst ) - Benátky, Cerekvice  nad  Bystřicí, Čistěves, Dlouhé  Dvory, Dohalice,

Dolní  Přím, Hněvčeves, Horní  Přím, Hořice v Podkrkonoší, Hořiněves, Hořiněvské lípy, Hradec Králové ( Pražské

předměstí ), Hrádek, Hrádek u Nechanic, Královehradecké  bojiště ( též u Sadové ), Lípa, Máslojedy, Nechanice, 

Nový  Bydžov, Nový  Přím, Probluz, Rosnice, Rozběřice, Sadová, Střezetice, Svíb a Všestary

B) Náchodsko:

 • povinná místa - naučná  stezka  Náchod - Vysokov - Václavice  1866, vojenský hřbitov  při  silnici z České

Skalice na Zlíč, okresní muzeum Náchod nebo Česká skalice a Myslivec

 • volitelná místa ( návštěva 6 míst ) - Běloves, Branka,  Česká  Skalice,  Dubno, Hronov,  Josefov,  Náchod,

Sebuč, Svinišťany a Václavice

C) Trutnovsko :

 • povinná místa - naučná  stezka po  stopách rakouského vítězství 27.6.1866 ( Trutnov ),  muzeum  Podkr-

konoší Trutnov, městské  muzeum  Dvůr  Králové  nad Labem a centrální  pomník všem  padlým ve válce r.1866

ve Dvoře Králové nad Labem

 • volitelná místa ( návštěva 14 míst ) - Černá Voda, Čížkovy  kameny, Dvůr  Králové nad Labem, Choustní-   

kovo Hradiště,  Hostinné, Hřibojedy, křižovatka  silnic  Hajnice - Studenec,  Kocbeře, Na bojišti, Odolov, Pilníkov,

Poříčí u Trutnova,  Rubínovice, Staré  Buky,  Starý  Rokytník,  Střítěž,  Šibeník, Trutnov, Úpice, Vlčice a  Zálesí u

Dvora Králové nad Labem

D) Jizerská část :

 • povinná místa - okresní muzeum Jičín, Kbelnice a Železnice
 • volitelná místa ( návštěva 18 míst ) -  Bellevue, Brada, Dílce, Dlouhý  Most, Dolní Lochov, Hodkovice  nad

Mohelkou, Horní  Lochov, Jičín,  klášter Hradiště nad Jizerou, Kost, Kuři Vody, Libuň, Miličeves, Mnichovo Hradiš-

tě, Mužský, Ohaveč, Podolí, Prachov, Sobotka, Sychrov,  Svijany, Turnov, Valečov,  Zámezí,  Žabínek, Žehrovský  

les a Železný

E ) Jiná místa v České republice a Slovensku ( pouze informativně, nemusí se plnit )

 • Biskupice ( u Tovačova ),  Dluhonice ( u Přerova ),  Dub  nad  Moravou, Kralice na Hané ( u Prostějova ),

Lamač u Bratislavy, Mikulov, Neratovice, Praha, Přerov, Rokytnice ( u Přerova ) a Tovačov

Doba plnění: neomezená

Cena záznamníku: 50,- Kč + poštovné

Kontakt: Vladimír Škop, Petříkovice 34, 541 03 Trutnov 3

***********************************************************************************************************odznak OTO Vrchy a hory severovýchodních Čech

Oblastní turistický odznak  

Vrchy a hory severovýchodních Čech

Podmínky plnění:

- navštívit 6 povinných míst

- navštívit 35 ze 45 volitelných míst

 • místa povinná - Božanovský  Špičák, Černá hora, Honský Špičák, Královecký Špičák, Ruprechtický Špičák,

Rýchory

 • místa volitelná - Barunčina  vyhlídka,  Bobří  vrch, Bor, Boušínská  kaple,  Břečtejn, Bučina, Buková  hora,

Čáp, Červená hora, Červená hora - Třípanský  kámen, Čížkovy  kameny, Dobrošov, Hůra, Hvězda, Jánská  hora,

Jánský vrch ( Petříkovice ), Jánský vrch ( Trutnov ), Javorový vrch, Jírova hora, Kolčarka, Koníček, Koruna, Kraví

hora, Krkavčina, Křížový vrch, Kvíčala, Liščí hora, Lysý vrch, Mravenčí vrch, Nad Babím, Ostaš, Pod Machovským

vrchem, Pod Starozámeckým  vrchem, Před  Zvětralým vrchem, Šibeniční  vrch - Gablenz, Turov, U devítí křížů,

U Švédského vrchu, Vraní  výšina, Vysoký  kámen, Zadní  hory, Závrchy, Za zámeckým  vrchem, Zlatá  vyhlídka,

Žaltman

Doba plnění: neomezená

Cena záznamníku: 50,- Kč + poštovné

Kontakt: Vladimír Škop, Petříkovice 34, 541 03 Trutnov 3

************************************************************************************************************

Oblastní turistický odznak

Sv.Jan Nepomucký v severovýchodních

Čechách a Dolním Slezsku

Podmínky plnění:

- navštívit 6 povinných míst se sochou sv.Jana Nepomuckého:

  A) v Čechách: 1) Trutnov, u pošty

                               2) Jilemnice, náměstí

                       3) Starý Rokytník

                       4) Svoboda nad Úpou nebo Dolní Malá Úpa

B) v Polsku: 1) Chelmsko Slaskie

                  2) Lubawka nebo Kowary

- volitelná místa: 50 soch sv.Jana nepomuckého v severovýchodních Čechách a Dolním

                         Slezsku

Doba plnění: neomezená

Kontaktní adresa: CZ - Vladimír Škop, Petříkovice 34, 541 03 Trutnov 3

                              PL - Jaroslav Liszkowski, ul.Wodna 26C/11, 58-420 Lubawka

Cena: 60,- Kč

***********************************************************************************************************

Záznamník   Bohuslaváci

Podmínky plnění:

- návštěva jiných Bohuslavic v rámci České republiky (minimálně 5 míst - mimo domovských Bohuslavic nad

  Úpou)

1. Bohuslavice nad Úpou (okr.Trutnov)Odznak Bohuslaváci

2. Bohuslavice (okr.Hodonín)

3. Bohuslavice (okr.Jihlava)

4. Bohuslavice (okr.Náchod)

5. Bohuslavice (okr.Opava)

6. Bohuslavice (okr.Prostějov)

7. Bohuslavice (okr.Šumperk)

8. Bohuslavice nad Vláří (okr.Zlín)

9. Bohuslavice u Zlína (okr.Zlín)

- návštěva veřejných turistických akcí KČT Bohuslavice nad Úpou (minimálně 5 akcí)

1. TP Jarní třícítka - duben

2. Pochod tunelářů - červenec

3. DEP Za oblastními odznaky Podkrkonoší - srpen (minimálně jedna etapa)

4. DP Šmajd naším okolím - srpen

5. TP pojďte s námi - říjen

6. Silvestrovský výšlap - prosinec

Na akce budou speciální razítka!

- splnění oblastních turistických odznaků vydaných KČT Bohuslavice nad Úpou

  (minimálně 3 záznamníky)

1. Cestami spisovatelů

2. Hory a vrchy severovýchodních Čech

3. Krajem tří řek

4. Krkonoše

5. Křížem krážem královskými věnnými městy

6. Podkrkonoší

7. Po stopách bojů 1866

- získání osobních razítek Bohuslaváků (minimálně 15 členů KČT Bohuslavice nad Úpou)

Doba plnění: neomezená

Cena záznamníku: 50,- Kč + poštovné

Kontakt: Vladimír Škop, Petříkovice 34, 541 03 Trutnov 3

 Záznamník Bohuslaváci

***********************************************************************************************************

 

 

 

 

 


 

PřílohaVelikost
Cestami spisovatelů.jpg84.83 KB
Krajem tří řek.jpg97.97 KB
Krkonoše.jpg96.44 KB
Křížem krážem královskými věnnými městy.jpg100.15 KB
Podkrkonoší.jpg85.95 KB
Po stopách bojů 1866.jpg94.27 KB
Vrchy a hory severovýchodních Čech.jpg91.51 KB

Komentáře

Anonym | 6. Květen 2023 - 9:07

Fake Jordan 1 Mid at a low price! Buy the premium Jordan series on the snkrspop website, you will know how good the product is. Attentive service leads to your comfortable online shopping experience.

Anonym | 6. Květen 2023 - 9:06

Fake Jordan 1 Mid at a low price! Buy the premium Jordan series on the snkrspop website, you will know how good the product is. Attentive service leads to your comfortable online shopping experience.

Anonym | 28. Březen 2023 - 4:09

The Jordan 4 holds up surprisingly well as an on-court performer. There are of course better performance models nowadays, but, if you are looking for a pair of retro Jordans to hoop in, and you love the Air Jordan 4, go right ahead. https://www.snkrspop.com/jordan-4-reps.html